Wzrośnie odpis na ZFŚS Drukuj
Wpisany przez W.S.   
piątek, 07 lutego 2020 16:03

W przekazanym kilka dni temu do prac w komisjach sejmowych projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej, zaplanowano zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Dla tych pierwszych będzie to kwota 3028,21 zł

Rząd zaproponował podniesienie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej, chodzi o zwiększenie kwoty bazowej analogicznie jak w przypadku pozostałych grup zawodowych, tj. na poziomie kwoty obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r. Podstawą byłaby więc nie kwota bazowa z 1 stycznia 2013 r. (2717,59 zł), jak w ubiegłym roku, tylko 2752,92 zł.

Oznacza to, że ponieważ zgodnie z Kartą nauczyciela odpis na ZFŚS dla nauczycieli to 110 proc. kwoty bazowej, w tym roku będzie to 3028,21 zł (2 989,35 zł było w 2019).

Podwyżka odpisu czeka też pracowników niepedagogicznych. W ich przypadku podstawą naliczania było w 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za drugie półrocze 2013 r., a w 2020 będzie to wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. Mowa o kwocie wysokości 4 134,02 zł.

Odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych wynosi 37,5 proc. wspomnianego wynagrodzenia, co oznacza, że w bieżącym roku sięgnie kwoty 1550 zł. To o 20 proc. wyższy odpis niż w roku poprzednim.

Autorzy projekt ustawy budżetowej zaznaczyli też, że pracodawcy mogą dokonać zmian w regulaminie w taki sposób, aby jeszcze bardziej wesprzeć osoby w najtrudniejszej sytuacji w ramach środków naliczonych w 2020 r. na fundusz. Wszystko musi być określone przez pracodawcę w regulaminie.