Siódemka w klasie. Drukuj
Wpisany przez Wiesław Serafin   
niedziela, 28 lutego 2016 21:33

Przepisy przejściowe odnoszą się do roku szkolnego 2016/2017

Wójt może wskazać inną szkołę, w której dzieci będą realizowały obowiązek szkolny, jeśli do klasy pierwszej szkoły podstawowej znajdującej się na wsi zostanie zapisanych do siedmiu dzieci – informuje MEN.


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, ilu minimalnie uczniów musi być w klasie pierwszej szkoły podstawowej na wsi.


Zgodnie z art. 61 ustawy o systemie oświaty zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach klasowych liczących nie więcej niż 25 uczniów. Jednocześnie ten przepis nie wskazuje minimalnej liczby dzieci w oddziale klasy pierwszej.


Tą kwestię regulują przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2016/2017. Zgodnie z nimi wójt, burmistrz czy prezydent miasta, do 15 czerwca 2016 r., może wskazać dzieciom, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej 1 września 2016 r., jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w której obwodzie dziecko mieszka.


Jednak tych przepisów nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie pierwszej: w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7, a w pozostałych szkołach przekracza 11.
Jeśli w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej szkoły podstawowej znajdującej się na wsi (lub w mieście do 5000 mieszkańców) zostanie zapisanych do siedmiu dzieci, wójt gminy może wskazać inną szkołę, w której dzieci będą realizowały obowiązek szkolny.


Źródło: MEN