Miejsce dla każdego dziecka w przedszkolu Drukuj
Wpisany przez W.S.   
środa, 18 kwietnia 2012 10:07

Sławomir Broniarz przedstawił uzasadnienie dla projektu „Przedszkole dla każdego dziecka”. Według szefa ZNP fundamentem przemyślanej polityki społecznej musi być spójna polityka edukacyjna koncentrująca się na wyrównywaniu szans.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach. Mimo iż liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w ostatnich latach wzrosła, to i tak wskaźnik ten jest jednym z niższych w Europie.

Ponadto Sławomir Broniarz argumentował także za tym, aby prawem do wychowania przedszkolnego zostały objęte również dzieci dwuletnie. Takie rozwiązanie byłoby nie tylko korzystne z perspektywy szans rozwojowych dzieci, ale byłoby alternatywą dla ustawy żłobkowej, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Innym równie ważnym argumentem jest fakt, że dzięki temu rodzice mieliby łatwiejszy powrót na rynek pracy.

Projekt z poparciem wszystkich klubów skierowany został do prac w sejmowych komisjach. Szansę na realizację tego projektu są niewielkie, ponieważ MEN już pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która umożliwiłaby udział państwa w finansowaniu przedszkoli.