Start Aktualności Odpis na ZFŚS
Odpis na ZFŚS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
piątek, 30 czerwca 2023 23:06

Wobec licznych pytań i wątpliwości dotyczących zwiększenia kwot odpisu na ZFŚS w 2023 roku dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych - niniejszym wyjaśniam:

16 czerwca w Sejmie odbyło się Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Z porządku obrad Sejmu wynika, że w dniach 6-7 lipca br. Sejm przyjmie tę ustawę.

Oznacza to, że m.in. zostaną podniesione kwoty bazowe - co pozwoli zwiększyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku stosowana jest kwota bazowa z 2019 roku tj. 3045,21 zł x 110% = 3349,73 zł. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. obowiązywać będzie kwota bazowa z 2021 roku tj. 3537,80 zł x 110% = 3891,58 zł. Wzrost na 1 etat – 541,85 zł. Podwyższona kwota bazowa oznacza również zwiększoną wysokość świadczenia urlopowego (z 1662,97 zł do 1914,33 zł). Tak więc od daty wypłaty świadczenia zależeć będzie jego wysokość.

2. Pracownicy niepedagogiczni: Do czerwca 2023 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce (II półrocze 2019 r.) wynosi 4434,58 zł. Wysokość świadczenia 4434,58 x 37,5% = 1662,97 zł. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. stosowane będzie średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej (II półrocze 2021 r.) w wysokości 5104,90 zł . Wysokość świadczenia 5104,90 zł x 37,5 % = 1914,33 zł. Wzrost na 1 etat – 251,36 zł.

Przyjęcie ustawy i podpisanie jej przez Prezydenta oznaczać będzie po 1 lipca 2023 roku wzrost środków finansowych na świadczenia socjalne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Ogniwa związkowe powinny zadbać o wdrożenie zapisów ustawy na obszarze swego działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy - Karta Nauczyciela (ustawa przyjęta przez Sejm, będzie procedowana w dniach 11-13 lipca w Senacie) zmienia się formuła odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne. O ostatecznym kształcie zapisu poinformuję Koleżanki i Kolegów w oddzielnym komunikacie. Proszę więc na bieżąco monitorować przekazywane informację.

Z poważaniem

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZN

 
Designed by vonfio.de