Start Aktualności Zwolnienie od pracy
Zwolnienie od pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 15 lutego 2023 13:53

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej także dla nauczycieli.

Z tytułu siły wyższej pracownikom przysługują 2 dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Pracownicy szkoły jeszcze w tym roku mają zyskać prawo do nowego zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Za okres zwolnienia przysługuje prawo do połowy wynagrodzenia. Sprawdź, kiedy możesz powołać się na "siłę wyższą".

  • Nauczyciele samorządowi zatrudnieni w przedszkolach oraz dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych mają tylko 35 dni urlopu wypoczynkowego.
  • Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela będą mogli skorzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej tylko, wykorzystując je w systemie dniowym (wybierając sobie wolne dni, nie godziny).
  • Nauczyciel będzie opierał swój wniosek o urlop z powodu siły wyższej na subiektywnym odczuciu.

W 2023 roku do Karty nauczyciela zostanie wprowadzony urlop od tak zwanej siły wyższej. Zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych zdarzeniem losowym. W sumie pracownikom przysługują z tego tytułu 2 dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Inaczej będą z tego jednak rozliczani nauczyciele, a inaczej pozostali pracownicy szkoły.

Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami będą mogli sami zdecydować, czy z dodatkowego zwolnienia będą chcieli skorzystać, dzieląc ten czas na godziny, czy dni. Zdecydują o tym w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela będą mogli skorzystać z tego zwolnienia tylko, wykorzystując je w systemie dniowym (wybierając sobie wolne dni, nie godziny).

Wynagrodzenie należne pracownikowi szkoły za czas, w którym korzystał ze zwolnienia z powodu siły wyższej, będzie obliczane według takich samych zasad, jak wynagrodzenie urlopowe. Różnica jest tylko taka, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej będą obliczane z miesiąca, w którym przypadł urlop z powodu siły wyższej.

W przypadku osób zatrudnionych na część etatu godzinowy wymiar urlopu z powodu siły wyższej będzie jednak ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przy czym niepełną godzinę zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Kiedy można zwolnić się z pracy, powołując się na siłę wyższą?

Pracownik może skorzystać z przysługującego mu urlopu od "siły wyższej", gdy w danej chwili jego obecność jest niezbędna w innym miejscu. Dotyczy to zarówno pilnych spraw rodzinnych, jak i wydarzeń losowych. Przepisy prawa nie określają dokładnie, o jakie wydarzenia chodzi - w związku w tym nauczyciel będzie opierał swój wniosek o urlop z powodu siły wyższej na subiektywnym odczuciu dotyczącym tego, że dana sytuacja wymaga jego obecności.

Przepisy te będą działały podobnie, jak te dotyczące "opieki". Nauczyciele nie mają prawa do godzinowego rozliczania dni opieki, podczas gdy pracownik niepedagogiczny może skorzystać ze zwolnienia tylko przez część dnia pracy.

Ile dni wolnych w roku kalendarzowym ma nauczyciel?

Obecnie nauczyciele mają w roku trzy miesiące wolnego. Ale nauczyciele samorządowi zatrudnieni w przedszkolach oraz dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych mają tylko 35 dni urlopu wypoczynkowego. W Karcie nauczyciela nie ma za to czegoś takiego, jak urlop na żądanie. Nauczyciel może jednak z niego skorzystać - ustawodawca wprowadził taką możliwość w art. 167[2] Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Prawo do korzystania z urlopu na żądanie mają również nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Nie ma znaczenia, że Karta nauczyciela nie przewiduje urlopu na żądanie - do tej grupy nauczycieli w tym zakresie stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

 

Portal samorządowy

 

 
Designed by vonfio.de