Start Aktualności Regulaminy oceniania nauczycieli niezgodne z prawem
Regulaminy oceniania nauczycieli niezgodne z prawem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
niedziela, 22 stycznia 2023 17:20

Minister obiecał związkowcom dokonanie zmian w rozporządzeniu 30 listopada 2022 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka list, w którym domaga się nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiany powinny dotyczyć wykreślenia z treści rozporządzenia regulacji obejmujących wartości punktowe, odnoszące się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy.

  • ZNP interweniuje w MEiN w sprawie tworzonych przez dyrektorów regulaminów oceny pracy nauczycieli.
  • Związkowcy domagają się zmian w rozporządzeniu dotyczącym kwestii oceniania.
  • Przypominają ministrowi edukacji i nauki, że te zmiany już obiecał.

- Wobec przesyłanych do Związku Nauczycielstwa Polskiego kolejnych informacji dotyczących tworzenia przez dyrektorów szkół regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli, ponownie zwracamy się o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiany powinny dotyczyć wykreślenia z treści rozporządzenia regulacji obejmujących wartości punktowe, odnoszące się do poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy - napisali Sławomir Broniarz i Krzysztof Baszczyński, odpowiednio prezes i wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w liście skierowanym do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

ZNP prosi ministra o działanie

Jednocześnie poinformowali, że „na stronie internetowej Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr dostępna jest publikacja pn. "Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 r." (cena zakupu 168 zł), w której m.in. zawarte są wskaźniki do oceny poziomu spełniania obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, a także wzory wniosków, opinii i pism, w tym wzór zarządzenia dyrektora w sprawie regulaminu oceny pracy nauczyciela”, a także, że „publikacja ta jest wykorzystywana przez dyrektorów szkół i placówek”.

- Jeżeli mamy 9 kryteriów, za które można dostać różną liczbę punktów, w każdej szkole ta liczba punktów będzie różna, a przecież suma tych punktów może być przepustką do awansu - wyjaśniał Krzysztof Baszczyński.

Zdaniem przedstawicieli ZNP tworzenie przez dyrektorów szkół tego typu regulaminów jest bezprawne, ponieważ wykracza poza ramy zawarte w przepisach. Dodatkowo narusza intencję prawodawcy, dotyczącą sposobu oceny pracy nauczycieli, która została wyrażona nie tylko w przyjętej regulacji, ale również w ustaleniach, jakie szefowie resortu poczynili w trakcie rozmów ze związkowcami 30 listopada 2022 r.

Chodzi o deklarację złożoną przez ministra Czarnka wobec przedstawicieli trzech związków zawodowych, zgodnie z którą z rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli miały zniknąć wartości punktowe przypisywane dla spełnienia konkretnych kryteriów.

Ocena do poprawki

Warto przypomnieć, że kwestia oceny pracy nauczyciela była przedmiotem dyskusji przedstawicieli ZNP z kierownictwem MEiN zarówno w trakcie „historycznego” spotkania 9 listopada, kiedy to strony postanowiły zapomnieć o animozjach i przystąpić do rozmów, jak i późniejszych roboczych spotkań 15 listopada oraz 6 grudnia z pracownikami Departamentu Współpracy z Samorządem. Od początku roku szkolnego, kiedy weszły w życie znowelizowane przepisy Karty nauczyciela oraz pojawił się projekt w sprawie oceny pracy nauczyciela, ZNP domaga się od ministerstwa zmiany w przepisie par. 3 rozporządzenia, który mówi, że to dyrektor ustala poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela w punktach.

- Jeżeli mamy 9 kryteriów, za które można dostać różną liczbę punktów, to w każdej szkole ta liczba punktów będzie różna, a przecież suma tych punktów może być albo przepustką do awansu, albo do oceny przy awansie - wyjaśniał Krzysztof Baszczyński, relacjonując dla PortalSamorzadowy.pl przebieg rozmów z MEiN z 15 listopada.

Wskazywał też, że w ocenie przedstawicieli ZNP dopóki rozporządzenie będzie stanowiło, że każdemu kryterium przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów, dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki, chociaż samych regulaminów z tym związanych tworzyć im nie wolno.

Według deklaracji ministra Czarnka z rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli miały zniknąć wartości punktowe przypisywane dla spełnienia konkretnych kryteriów.

Według przedstawicieli ZNP przypadki takiego działania stają się coraz częstsze, tym bardziej więc potrzebna jest szybka interwencja ministra edukacji i nauki, o którą w liście wnioskują.

FZZ jest za zmianami

Apel ZNP do ministra Czarnka popiera też Sławomir Witkowicz, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych. Jego zdaniem coraz częściej dochodzi do tworzenia tych regulaminów, co jest naruszeniem prawa.

- Ocenę szczegółowo regulują ustawa i rozporządzenie, i nie ma tam delegacji dla dyrektora czy rady pedagogicznej na temat tworzenia dodatkowych regulaminów. Dlatego popieram ten apel ZNP. Pan minister zobowiązał się do szybkiego wprowadzenia zmian w tym rozporządzeniu i dziwię się, że to nie jest jeszcze procedowane. W trakcie spotkania 30 listopada 2022 r. doszliśmy w kilku sprawach do porozumienia i ta właśnie do nich należała - stwierdza.

 

Czytaj też:

ZNP: To nie my pozbawiliśmy nauczycieli uprawnień do wcześniejszej emerytury

 

Jest nadzieja na zmianę rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela

 

Chcą mieć pewność, że znikną punkty z oceny pracy nauczyciela. "To może zamknąć drogę do awansu"

 
Designed by vonfio.de