Start Aktualności Komentarz RP MEiN
Komentarz RP MEiN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 03 lutego 2021 15:06

Komentarz Rzecznika Prasowego MEiN do artykułu GW „Szkolna rewolucja wytnie poradnie”.

W odniesieniu do publikacji w dzienniku Gazeta Wyborcza, autorstwa red. Karoliny Słowik pt. „Szkolna rewolucja wytnie poradnie” z 2 lutego 2021 r., informuję, że nie ma planów likwidowania szkół specjalnych. Nie ma również decyzji o likwidowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Apelujemy do redakcji Gazety Wyborczej o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród rodziców, uczniów i środowiska nauczycielskiego.

Oto fakty. Od 2017 r. ministerstwo edukacji pracuje z ekspertami i praktykami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi w tym z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej nad podniesieniem jakości edukacji wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest też przygotowanie takich rozwiązań, dzięki którym każde dziecko i uczeń otrzymają kompleksową pomoc dostosowaną do ich potrzeb.

Należy wspomnieć, że już od lat 90. trwały prace w kierunku międzyresortowych rozwiązań, których celem jest zapewnienie wsparcia potrzebującym dzieciom, uczniom i rodzinom, np. ze względu na zdiagnozowaną niepełnosprawność. I te cele chcemy zrealizować m.in. przez powołanie instytucji o charakterze międzyresortowym o roboczej nazwie Centrum Dziecka i Rodziny. Struktura organizacyjna tej instytucji jest obecnie na etapie prac projektowych.

Podkreślamy stanowczo, że nie ma mowy o likwidowaniu szkół specjalnych.

Pracujemy w tej chwili nad wykorzystaniem potencjału tych szkół, ich kadry czy specjalistycznego wyposażenia do wspierania szkół ogólnodostępnych w zakresie zróżnicowanych potrzeb uczniów. We wrześniu 2021 roku ruszy pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych na bazie szkół i placówek specjalnych – bez ich likwidacji.

Obecnie kończymy prace nad projektami rozwiązań. Planujemy, że do wakacji będziemy gotowi do rozpoczęcia szerokich konsultacji w tym zakresie.

 
Designed by vonfio.de