Start Aktualności Uczniowie klas I-III wracają do szkół
Uczniowie klas I-III wracają do szkół PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
piątek, 15 stycznia 2021 14:20

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół w poniedziałek.

 

Minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że oprócz powrotu do szkół dzieci z klas I-III po feriach 18 stycznia wrócą również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych i średnich oraz studenci pozostaną nadal przy nauczaniu zdalnym.

Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek tłumaczył na czwartkowej konferencji prasowej, kto po feriach będzie mógł wrócić do nauki stacjonarnej. - Oprócz tego, że do szkół od 18 stycznia pójdą uczniowie klas I-III, wracają zajęcia praktyczne i praktyki w kształceniu zawodowym, a także nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół specjalnych - przekazał Czarnek.

Wytyczne dla szkół

Minister edukacji zaznaczył, że na szkołach spoczywa obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III powracających do nauki stacjonarnej.

- Możliwa będzie organizacja konkursów, olimpiad oraz turniejów, także szkolenia sportowego w szkołach oraz oddziałach sportowych, także szkołach mistrzostwa sportowego - dodał.

Czarnek zaznaczył, że główne wytyczne i zalecenia dla szkół to: jedna grupa uczniów - jedna sala, indywidualny plan dnia dla klasy, przerwy w różnych godzinach, wietrzenie klas, w miarę możliwości ci sami nauczyciele dla danej klasy.

Minister przekazał, że pozostali uczniowie, z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci „kontynuują naukę zdalną, zgodnie z zaleceniami epidemiologów”.

- Powrót pozostałych uczniów do nauczania stacjonarnego jest uzależniony od rozwoju pandemii. Nie możemy podejmować decyzji, które byłyby zbyt daleko idące. W tych okolicznościach mogła być podjęta tylko taka decyzja - podkreślał.

Czarnek wyjaśniał, że na razie ósmoklasiści oraz maturzyści nie wrócą do nauki stacjonarnej, możliwe są natomiast konsultacje dla uczniów ostatnich klas podstawówki i liceum.

- Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz maturalnych konsultacje stacjonarne w szkołach w grupach do 5 osób - mówił Czarnek.

Zapewnił jednak, że nie ma żadnych zmian dotyczących terminów i zakresu materiału obowiązującego na egzaminach ósmoklasisty i maturach.

Minister edukacji przekazał, że do środy przetestowano 80 tys. nauczycieli. Wyniki dla 60 tys. osób wskazują, że koronawirusem zakaziło się zaledwie 2 proc. nauczycieli.

 
Designed by vonfio.de