Start Aktualności Ferie zimowe
Ferie zimowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 16 grudnia 2020 22:30

Jest rozporządzenie o feriach zimowych. Dopuszczalne półkolonie i obozy szkoleniowe.

Z rozporządzenia wynika, że w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju, a dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku.

Z rozporządzenia wynika, że w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju, a dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku.

Powrót do szkół. Minister Czarnek mówi o najbardziej prawdopodobnym scenariuszu

W czasie ferii zimowych organizować będzie można tzw. półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej, obozy szkoleniowe dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego – wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

Ferie zimowe rozpoczną się w tym sezonie w tym samym czasie w całej Polsce

Potrwają do 17 stycznia

Pojawiło się rozporządzenie, które mówi, jakie formy wypoczynku będą w tym czasie dopuszczalne

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 grudnia 2020 r.

Zasady dotyczące przerwy świątecznej i ferii zimowych znalazły się w podpisanej w środę przez ministra Czarnka nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej.

Zapisano w nim, że w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Kto może być organizatorem ferii zimowych

Według rozporządzenia organizatorem wypoczynku – w tych dwóch dopuszczonych formach – mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki

Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

 
Designed by vonfio.de