Start Aktualności Propozycja ZNP dotycząca wynagradzania nauczycieli
Propozycja ZNP dotycząca wynagradzania nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
środa, 26 lutego 2020 22:15

Podstawowe założenia:

1. Odejście od arbitralnego ustalania wynagrodzenia nauczycieli na poziomie centralnym.

2. Zobiektywizowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli poprzez uzależnienie ich od aktualnego stanu gospodarki narodowej.

3. Zachowanie systemu średnich wynagrodzeń z jednoczesną zmianą sposobu jego ustalania.

4. Zachowanie systemu średnich wynagrodzeń:

ž zabezpieczy faktyczną dostępność innych składników wynagrodzenia nauczycieli wskazanych w art. 30 ust. 1 KN,

ž ujednolici wysokość wynagrodzeń nauczycieli w skali kraju,

ž utrzyma konieczność corocznego przeprowadzania analizy osiągania średnich wynagrodzeń,

ž utrzyma prawo do dodatku uzupełniającego.

5. Likwidacja kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej.

6. Zastąpienie kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej kwotą przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego w gospodarce narodowej.

7. Wprowadzenie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego w gospodarce narodowej jako podstawy do:

ž ustalenia kwoty bazowej na potrzeby obliczenia stawek średniego wynagrodzenia na poszczególnych stawkach awansu zawodowego,

ž ustalenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym,

ž ustalenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

Szczegółowe założenia:

1. Proponuje się następującą formułę średniego wynagrodzenia:

ž nauczyciel stażysta90% przeciętnego wynagrodzenia* – 4438,43 zł

ž nauczyciel kontraktowy100% przeciętnego wynagrodzenia* – 4931,59 zł

ž nauczyciel mianowany 125% przeciętnego wynagrodzenia* – 6164,48 zł

ž nauczyciel dyplomowany155% przeciętnego wynagrodzenia* – 7643,96 zł

* przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale 2019 roku – 4931,59 zł

2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nadal będzie ustalał corocznie w rozporządzeniu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, proporcjonalnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i poziomach wykształcenia.

3. Ustalając stawki wynagrodzenia zasadniczego w rozporządzeniu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie ograniczony w zakresie dwóch stawek w tabeli płac, gdzie wysokość wynagrodzenia będzie ustalona ustawowo:

ž kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosić będzie co najmniej 100% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego w gospodarce narodowej,

ž kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosić będzie co najmniej 73% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego w gospodarce narodowej.

4. Zmiana sposobu ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego pozwoli na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego średnio o 20% w odniesieniu do stawek obowiązujących na dzień 1 września 2019 r.

Uwagi:

1. Jak wspomniano powyżej - podstawowym celem zmiany systemu wynagradzania jest osiągnięcie celu w postaci odejścia od arbitralnego ustalania przez polityków wynagrodzenia nauczycieli na poziomie centralnym.

W związku z tym nie podjęto próby oparcia nowego systemu o kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest w sposób negocjacyjny, na poziomie centralnym.

2. Punktem odniesienia jest przeciętne wynagrodzenie w III kwartale roku poprzedzającego w gospodarce narodowej, ponieważ jest ono ogłaszane w listopadzie, co umożliwia obliczenie i uwzględnienie kwot wynagrodzeń nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok.

3. Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, jak również kwota przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał ogłaszane są przez Prezesa GUS dopiero w lutym kolejnego roku kalendarzowego, co uniemożliwia obliczenie i uwzględnienie kwot wynagrodzeń nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej (wówczas budżet jest już uchwalony).

 
Designed by vonfio.de