Start Aktualności Urlop dla poratowania zdrowia – cd.
Urlop dla poratowania zdrowia – cd. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
poniedziałek, 11 czerwca 2018 13:16

Nauczyciel nie skróci urlopu dla poratowania zdrowiaNauczyciel sam nie może skrócić urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma na to wpływu również dyrektor szkoły. Okres określony jest w skierowaniu.

 

Dyrektor szkoły musi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany odpowiednio w orzeczeniu lekarskim lub w skierowaniu. Okres, na jaki udziela urlopu dla poratowania zdrowia, nie jest zatem zależny od woli nauczyciela ubiegającego się o udzielenie tego urlopu.

Brak jest zatem podstaw do skrócenia urlopu dla poratowania zdrowia na wniosek nauczyciela korzystającego z tego urlopu.

Co na urlopie dla poratowania zdrowia można otrzymać?

Nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do wynagrodzenia        i dodatków - w tym do tych na doskonalenie zawodowe .

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Odpowiedź
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego.

Bez wątpienia środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczyciela, o których mowa w art. 70a KN, stanowią "inne świadczenia pracownicze" wynikające z zatrudnienia nauczyciela w szkole. Zatem nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymywać środki na dofinansowanie studiów podyplomowych.

 

 
Designed by vonfio.de