Start Archiwalne artykuły
Kiedy wygaśnie prawo nauczycieli do dodatku mieszkaniowego? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
piątek, 29 grudnia 2017 19:32

Kiedy wygaśnie prawo nauczycieli do dodatku mieszkaniowego? Jak poinformować o tym fakcie uprawnionego nauczyciela?

Odpowiedź
Prawo do dodatku mieszkaniowego nauczyciel straci 1 stycznia 2018 r. Resztę uprawnień - jak prawo do mieszkania lub do działki gruntu szkolnego zachowa do czasu, na jakie owe uprawnienia zostały mu przyznane.  Dyrektor szkoły powinien poinformować pisemnie           o zmianie warunków płacy w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego. Powinna to być zwykła informacja o zmianie wynikającej z ustawy - nie ma konieczności wręczania wypowiedzenia zmieniającego.

Podstawa prawna:
Dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaje uchylony przez art. 76 pkt 25 lit.    a ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dalej u.f.z.o. Na podstawie art. 135 u.f.z.o. nauczyciel, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4 KN, uprawnienia te zachowuje.

 

Krzysztof Lisowski 14.12.17

 
Designed by vonfio.de