Start Aktualności Przerwa świąteczna nie zawsze dla nauczyciela
Przerwa świąteczna nie zawsze dla nauczyciela PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
poniedziałek, 18 grudnia 2017 13:28

Nie ma przepisów, które zobowiązywałyby nauczycieli do pracy w przerwie świątecznej. Wszystko zależy od dyrektora - jeżeli zorganizuje zajęcia dla uczniów, może zobowiązać pedagoga do przyjścia do pracy.

Przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2017 r. i potrwa do końca roku. Szkoła nie musi, ale może w tym czasie zorganizować zajęcia dla uczniów.

Przerwa to nie urlop
- Jednym z celów statutowych szkoły jest funkcja opiekuńcza szkoły. Jeżeli dyrektor, po dokonaniu rozpoznania wśród rodziców, ustali, że istnieje zapotrzebowanie na realizację zajęć opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej, wówczas może wydać nauczycielom polecenie zobowiązujące ich do obecności w szkole - tłumaczy Krzysztof Lisowski.

 


Podczas przerwy świątecznej nauczyciel nie ma urlopu wypoczynkowego, więc dyrektor może polecić mu opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez szkołę zajęć.

- Dyżury opiekuńcze podczas przerwy świątecznej, o ile zostaną zarządzone przez dyrektora szkoły, są zajęciami opiekuńczymi wynikającymi z celów statutowych szkoły - podkreśla Krzysztof Lisowski.

Ferie na innych zasadach
Ani kodeks pracy, ani Karta Nauczyciela nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za stawienie się do pracy w czasie przerwy świątecznej. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze prowadzone w tym czasie nie są bowiem godzinami ponadwymiarowymi ani nadliczbowymi.

Zupełnie inny status mają ferie zimowe, podczas których nauczycielowi przysługuje urlop. Chociaż oczywiście przepisy dają dyrektorowi możliwość wezwania pedagoga do szkoły, to można to zrobić tylko w określonych w ustawie przypadkach - nie należy do nich organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

 
Designed by vonfio.de