Start Aktualności Projekt zmian pracy nauczycieli.
Projekt zmian pracy nauczycieli. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
poniedziałek, 25 września 2017 17:23

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który obejmuje zmiany w KN. Zanosi się na rewolucję dotyczącą: awansu zawodowego nauczycieli, systemu wynagrodzeń, oceniania, czasu pracy oraz urlopów. MEN odbierze nauczycielom większość dodatków.

W zamian obiecuje podwyżki oraz dodatek za wyróżniającą się pracę. Na to trzeba będzie jednak trochę zaczekać. Na stronie MEN możemy przeczytać, że wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów i nauczycieli. Jak jest naprawdę? Pierwsza zmiana dotyczy wymiaru pracy dla: nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, który wyniesie 22 godziny. Pensum godzin dla nauczyciela wspomagającego ma wynieść 20 godzin. Inne będą też zasady wypłacania pensji. Obecnie wynagrodzenie wypłacane jest z góry, czyli pierwszego dnia każdego miesiąca. W przyszłości całość wynagrodzenia będzie uiszczana z dołu, czyli ostatniego dnia miesiąca.

Awans zawodowy i ocena pracy

- Ocena nauczyciela ma być dokonywana obligatoryjnie co 5 lat bez względu na stopień awansu zawodowego. Kryteria i tryb odwoławczy od niej we wszystkich placówkach mają być takie same.

Zmienią się przepisy związane z awansem zawodowym nauczyciela. - Ścieżka awansu wydłuży się z 10 do 15 lat - przy czym w niektórych sytuacjach może być skrócona do 12 lub wydłużona nawet do 18 lat. Nauczyciel stażysta miał 9 miesięcy na odbycie stażu. Po zmianach okres ten wydłuży się do roku i 9 miesięcy. Wydłużeniu ulec mają okresy wymagane do rozpoczęcia procedury awansowej: z 2 lat do 3 przy ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego i z 3 lat do 4 przy ubieganiu się o stopień nauczyciela dyplomowanego. - To jest ogromna oszczędność dla budżetu państwa. Jak szacuje „Głos Nauczycielski", już w 2019 r. budżet zaoszczędzi na nauczycielach 23 miliony złotych.

Zaostrzy się procedura awansu na nauczyciela kontraktowego, który dotychczas odbywał rozmowę kwalifikacyjną. Według nowych przepisów, będzie musiał zdać egzamin.

Znikną niemal wszystkie dodatki

Ministerstwo pozbawi nauczycieli większości dodatków, znajdujących się w KN. Znikną: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Pedagodzy stracą również prawo do działki oraz mieszkania w budynkach szkoły czy użytkowanych przez nią. Likwidacji ulegnie też zasiłek na zagospodarowanie, który był formą wsparcia finansowego dla nauczycieli z dwuletnim stażem zawodowym. Rok 2018 będzie ostatnim, kiedy nauczyciele otrzymają dodatek uzupełniający, który jest składnikiem wynagrodzenia tzw. średnich wynagrodzeń W wyniku sprzeciwów ministerstwo nie zdecydowało się na odebranie dodatku wiejskiego. - Pani minister obiecywała, że będą środki na delegację dla nauczycieli dojeżdżających do wielu szkół. Tego nie ma i prawdopodobnie dlatego dodatek wiejski został. Jednakże w Sejmie wszystko może ulec zmianie.

500+ dopiero za trzy lata

Nowością ma być 500+ dla nauczycieli, czyli tzw. jednorazowy dodatek za pracę wyróżniającą. Ma się pojawić dopiero w 2021 r. i stopniowo wzrastać. W 2020 roku wyniesie 95 zł, w 2021 - 205 zł, a dopiero w 2022 roku - 507 zł. Co ważne, będzie dotyczył jedynie nauczycieli dyplomowanych. Jest wiele wątpliwości co do tego składnika wynagrodzenia. Nie ma konkretnych kryteriów przyznawania, nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywać, czy można będzie go odebrać itp.

Zmiany w urlopach

Do tej pory pracownik otrzymywał zgodę na urlop na poratowanie zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego każdego medyka, który miał zawartą umowę z NFZ. Teraz będzie to możliwe tylko na podstawie orzeczenia lekarza medycyny pracy. Dodatkowo tylko choroby zawodowe, wynikające z warunków miejsca pracy, będą uprawniać do urlopu na poratowanie zdrowia.

Rządowi zależy, żeby zmiany weszły w życie jak najszybciej, więc pierwsze czytanie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych może się odbyć już na początku października.

 
Designed by vonfio.de