Start Aktualności Godziny ponadwymiarowe nie dla dyrektora
Godziny ponadwymiarowe nie dla dyrektora PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 08 czerwca 2017 09:51

Resort edukacji wprowadzi zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole. Według MEN to uprawnienie jest nadużywane.

Zmiana znajdzie się w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, której projekt przekazano do konsultacji społecznych.

Jak uzasadnia resort edukacji, godziny ponadwymiarowe często przydzielane są dyrektorom, którym skrócono pensum ze względu na wykonywanie przez nich funkcje.

"Celem obniżenia wymiaru lub zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jest umożliwienie ww. nauczycielom realizacji w tygodniowym czasie pracy wszystkich zadań wynikających z przydzielonych funkcji. Jednocześnie, nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mają ustawowego ograniczenia realizacji godzin ponadwymiarowych. Dlatego mają oni przydzielane godziny ponadwymiarowe w wysokości do połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, co jest sprzeczne z wcześniejszym zwolnieniem ich z obowiązku realizacji pensum, czy też obniżeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć." - podkreśla resort w uzasadnieniu do projektu. Będzie to dotyczyć osób, które korzystają z obniżonego wymiaru obowiązkowych godzin.

Przydzielenie ponadywmiarowych godzin osobie objętej omawianym przepisem możliwe będzie w sytuacji, gdy jest to konieczne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

 
Designed by vonfio.de