Start Aktualności Czy Oddział ZNP opiniuje arkusze
Czy Oddział ZNP opiniuje arkusze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
piątek, 07 kwietnia 2017 22:02

Ogniwem uprawnionym do zaopiniowania arkusza organizacji pracy szkoły/przedszkola jest zakładowa organizacja związkowa. Oddział ZNP jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy (art. 18.1 Statutu ZNP). Nie trzeba mieć więc żadnych upoważnień ze strony OPZZ.

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły/przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

Oddziały ZNP są jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli (ZNP), wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (OPZZ).

Opiniowanie arkuszy jest nowym uprawnieniem związków zawodowych, dlatego proszę podpowiedzieć prezesom oddziałów, by ewentualnie poinformowali dyrektorów szkół o ciążącym na nich obowiązku przedłożenia zarządowi oddziału ZNP arkusza organizacji pracy szkoły - do zaopiniowania. Zgodnie z regulacją zawartą w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Krzysztof Baszczyński

Wiceprezes ZG ZNP

 
Designed by vonfio.de