Start Archiwalne artykuły
Więcej czasu na arkusz organizacji szkoły w 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
sobota, 11 lutego 2017 19:59

MEN przygotował projekt rozporządzenia ws. organizacji szkół. ureguluje m.in. kwestię tworzenia arkusza organizacji szkoły na 2017 r.

Resort przygotował projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. W większości powiela ono rozwiązania dotychczasowe, dostosowując je jedynie do nowej struktury systemu oświaty.

W 2017 r. więcej czasu na arkusz organizacyjny

Rozporządzenie określi także terminy tworzenia i opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Zasadą będzie, że dyrektor szkoły opracuje dokument do 10 kwietnia danego roku wcześniej, bo do 8 kwietnia uzyskując opinię zakładowych organizacji związkowych. Do 30 kwietnia opinię o arkuszu wyda organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a do 25 maja organ prowadzący będzie miał czas na zatwierdzenie dokumentu.

Dłuższe terminy przewidziano w roku szkolnym 2017/2018:

- do 21 kwietnia 2017 r. dyrektor przygotuje arkusz;

- do 19 kwietnia 2017 r. dokument zaopiniuje organizacja związkowa;

- do 8 maja 2017 r. opinię wyda organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

- do 29 maja 2017 r. arkusz zatwierdzi organ prowadzący.

Klasa bez minimalnej liczby uczniów

Zachowano wymóg, by liczba uczniów w klasach I-III nie przekraczała 25 osób. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20. Jednocześnie może być nim nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. Zmienione rozporządzenie nie będzie natomiast określać minimalnej liczby uczniów.

Nowa szkoła z dawnym patronem

Rozporządzenie ureguluje kwestię nadawania imienia placówkom utworzonym i przekształconym w wyniku reformy. Projektowane przepisy zezwalają na zachowanie swojego imienia w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Uregulowana została również sytuacja, gdzie imię lub imiona posiadają szkoły funkcjonujące w zespołach szkół.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. i - co ciekawe - nie przewiduje w tej kwestii wyjątku dotyczącego przepisu ws. arkusza organizacji szkoły na 2017 r.

 
Designed by vonfio.de