Start Aktualności Zasady zatrudniania nauczycieli wspierających kształcenie specjalne
Zasady zatrudniania nauczycieli wspierających kształcenie specjalne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 19 listopada 2015 13:01

 W szkołach ogólnodostępnych nowym obowiązkiem dyrektora będzie zatrudnianie nauczycieli wspomagających pracę z uczniami, których dotyczy kształcenie specjalne.

Takie zatrudnienie każdorazowo będzie wymagało od dyrektora uwzględnienia zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2016r.

Możliwość dodatkowego zatrudnienia pomocy dla ucznia wymaga przeanalizowania potrzeb wynikających z orzeczenia

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe rozwiązania dotyczące możliwości dodatkowego zatrudniania w szkołach ogólnodostępnych osób wspomagających organizację kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością.

Dyrektor, podejmując decyzje o dodatkowym zatrudnieniu wraz zespołem nauczycieli i specjalistów, powinien przeanalizować potrzeby ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zasoby kadrowe szkoły, jakie zadania ma realizować pracownik, a nawet przeanalizować kwalifikacje kandydatów – i na tej podstawie podjąć decyzje dotyczące zarówno tego, kogo zatrudnić, jak i w jakim wymiarze, formie i na jaki okres.

 
Designed by vonfio.de