Start Aktualności Czy urlop zdrowotny chroni przed zwolnieniem?
Czy urlop zdrowotny chroni przed zwolnieniem? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 maja 2012 19:27

Nauczyciela mianowanego będącego na urlopie dla poratowania zdrowia można zwolnić - uważa Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy uznał, że nauczyciela mianowanego będącego na urlopie dla poratowania zdrowia można zwolnić

Niezbędnik:

Obecnie wielu nauczycieli, często za namową szefa, broni się przed utratą pracy zwolnieniem lekarskim lub urlopem zdrowotnym.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r. (sygn. I PZP 4/06) nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć wypowiedzenie podczas urlopu. Dyrektorzy jednak boją się korzystać z tej interpretacji.

Orzecznictwo nie jest jednolite – wyjaśnia Iwona Sobka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. W innych rozstrzygnięciach SN rzeczywiście przyjął odmienne stanowisko, m.in. w wyrokach 9 września 2010 r. (sygn. II PK 54/10) i 19 września 1996 r. (sygn. I PRN 70/96). W tym z 2010 r. zaznaczył, że choć akceptuje tezę z 2006 r., wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy po rozpoczęciu urlopu jest jednak sprzeczne z jego celem i bezskuteczne.

Magdalena Zwolińska, adwokat w kancelarii DLA Piper, wskazuje, że uchwała ma większą moc niż wyrok i sędziowie podejmują ją, gdy wyjaśniają rozbieżności. Dlatego choć nie zgadza się z tezą z 2006 r., to przyznaje, że nauczycielowi mianowanemu przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia lub zwolnieniu lekarskim można wypowiedzieć umowę na podstawie art. 20 Karty nauczyciela.

Rozwiązanie stosunku pracy następuje wtedy z końcem roku szkolnego po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego, ile trwałby urlop. Jeśli zatem nauczyciel jest na urlopie do 1 października 2012 r., to gdy dostanie wypowiedzenie do końca maja, umowa rozwiąże się 31 sierpnia.

Prawnicy kontra

Specjaliści prawa pracy zgodnie kwestionują taką wykładnię.

– Nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia korzysta z ochrony – uważa Krzysztof Gąsior z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy. Swoje zdanie opiera na krytycznych glosach do uchwały oraz interpretacji Karty nauczyciela i kodeksu pracy. Żaden przepis karty nie stanowi, że podczas urlopu zdrowotnego stosunku pracy nie wolno wypowiedzieć, ale w sprawach nieuregulowanych stosuje się kodeks pracy. Zgodnie z jego art. 41 w trakcie usprawiedliwionej nieobecności nie można wręczyć wypowiedzenia.

– W uchwale wskazano jednak, że w wypadku nauczycieli mianowanych karta w sposób wyczerpujący reguluje rozwiązanie stosunku pracy, a więc nie można sięgać po przepisy k.p. – mówi Piotr Korus, adwokat z kancelarii Sobczyk i Współpracownicy. Dodaje jednak, że jest to dyskusyjne.

– Można się spierać, czy jest to regulacja zupełna, czy też luka, dlatego nie zgadzam się z tezą uchwały – tłumaczy.

Według Zwolińskiej stosowanie kodeksu jest uprawnione. – Przyjęcie odmiennego poglądu oznacza, że nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę byliby bardziej chronieni niż ci zatrudnieni na podstawie mianowania – podkreśla.

Kto pod kodeksowym parasolem

Uchwała Sądu Najwyższego z 2006 r. odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Oznacza to, że zgodnie z nią:

  • nauczycielowi, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, zatrudnionemu na umowę o pracę, zgodnie z art. 41 kodeksu pracy nie można wypowiedzieć stosunku pracy w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem dla poratowania zdrowia;
  • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowana można wręczyć wypowiedzenie w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, np. spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem dla poratowania zdrowia, ponieważ nie chroni go art. 41 kodeksu pracy.


 
Designed by vonfio.de