Start Aktualności 26.01 minęło 30 lat od uchwalenia KN
26.01 minęło 30 lat od uchwalenia KN PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.S.   
poniedziałek, 30 stycznia 2012 12:15

 „Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje”

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  – wpisuje się w sięgającą jeszcze lat przedwojennych tradycję stanowienia przepisów określających status zawodowy nauczycieli w formie odrębnej regulacji ustawowej.

Pierwszą pragmatyką służbową nauczycieli była ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli , która obowiązywała aż do roku 1956, kiedy to została zastąpiona przez ustawę z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli .

Następną tego rodzaju regulacją była ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw i obowiązków nauczyciela, obejmująca swoim zakresem nie tylko nauczycieli szkół i placówek oświatowych, ale również nauczycieli akademickich. Po raz pierwszy na oznaczenie służbowej pragmatyki nauczycielskiej – dla podkreślenia jej szczególnego charakteru – użyto wówczas określenia „Karta”. Ustawa z 1972 r . obowiązywała najkrócej spośród dotychczasowych pragmatyk nauczycielskich i już w 1982 r. w jej miejsce została uchwalona nowa, obowiązująca do dziś – Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela była dotychczas wielokrotnie poddawana licznym, mniej lub bardziej obszernym nowelizacjom. Pomimo podnoszących się od pewnego czasu głosów postulujących jej zniesienie i zastąpienie układem zbiorowym pracy, a w pozostałym zakresie – powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Karta Nauczyciela  jest bardzo ważnym Układem Zbiorowym Pracy Nauczycieli i równocześnie Kodeksem Pracy Nauczycieli  ba jest to rodzaj umowy społecznej z roku 1980. Podstawę stanowiła umowa z rządem po strajku pracowników oświaty, który odbył się w Gdańsku w roku 1980.

17 listopada 1980r podpisano protokół ustaleń dotyczących 148 postulatów co stanowiło podstawę do rozmów i opracowania  zmian w systemie oświaty i wychowania.

 
Designed by vonfio.de