Start Aktualności Urlop bezpłatny dla nauczycieli
Urlop bezpłatny dla nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 30 czerwca 2011 09:02

Pytanie:   Na jakie dni można udzielić urlopu bezpłatnego dla nauczyciela?

 Na konkretne dni robocze pomijając soboty, niedziele i dodatkowy dzień wolny, czy też na okres uwzględniający te dni?

Odpowiedź

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi może zostać udzielony urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych lub z innych ważnych przyczyn. Przepis § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. Nr 1, poz. 5) precyzuje, iż o udzielaniu urlopu bezpłatnego decyduje dyrektor przedszkola mając na uwadze przede wszystkim sprawne funkcjonowanie placówki. Urlopu tego udziela się na wniosek nauczyciela zawierający stosowne uzasadnienie, na czas określony. W pozostałym zakresie kwestie urlopu bezpłatnego rozpatruje się w oparciu o przepisy o urlopach bezpłatnych – art. 174 i art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm).
 
Przepisy prawa nie określają zasad przeliczania dni urlopu bezpłatnego.

Trzeba mieć na uwadze, iż pracodawca udzielając urlopu powinien kierować się oświadczeniem złożonym przez pracownika we wniosku. Jeżeli dni, które są pominięte we wniosku nie są dniami pracy tego nauczyciela, dyrektor szkoły może przychylić się do wniosku nauczyciela, gdyż to będzie korzystniejsze dla pracownika.


W rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 122, z późn. zm.) okres przebywania na urlopie bezpłatnym jest okresem nieskładkowym wliczonym w staż emerytalny, rentowy (art. 7 pkt 8).


Oznacza to, że jeśli nauczyciel wnioskowałby o urlop bezpłatny np. od 28 kwietnia do 16 maja br., to wówczas uznać należy, iż wnioskował o 19 dni urlopu bezpłatnego (uwzględniamy soboty, niedziele i inne dni wolne). Jeżeli jednak nauczyciel wnioskowałby o urlop w konkretnych dniach w tym okresie, np.: 28, 29 kwietnia, 4-6 maja, 9-13 maja oraz 16 maja, to należy uznać, że jego intencją jest uzyskanie urlopu tylko w tych dniach, a nie w tym okresie (pomijając soboty i niedziele i dodatkowy dzień wolny - 2 maja).


Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 
Designed by vonfio.de