Start Aktualności Łatwiej awansować
Łatwiej awansować PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
czwartek, 16 grudnia 2010 10:11
Gminom łatwiej będzie dobierać ekspertów do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

28 grudnia wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jej istotą jest ułatwienie pozyskiwania ekspertów do komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Zrezygnowano z wymagania, aby ekspert był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans (§ 10 ust. 1). Oznacza to, że żaden z ekspertów nie będzie już musiał (choć nadal będzie mógł) spełniać tego warunku.

„Zmiana pozwoli na skuteczniejszą realizację zadań oświatowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli" - wyjaśnia MEN. Organy powołujące komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne będą mogły w szerszym zakresie wykorzystywać listę ekspertów, prowadzoną przez resort edukacji.

To oznacza pewne ułatwienia dla samorządów, które jako organy prowadzące szkoły, powołują komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zmiana dotyczy też organów sprawujących nadzór pedagogiczny, które powołują komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli starających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Do wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.
 
Designed by vonfio.de