Start Aktualności Nowelizacja rozporządzenia o organizacji roku szkolnego
Nowelizacja rozporządzenia o organizacji roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiesław Serafin   
wtorek, 02 listopada 2010 08:17

6 października weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, które nowelizuje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.

 

  • terminu zakończenia roku szkolnego - w myśl znowelizowanego rozporządzenia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca;
  • ustalania terminów ferii zimowych - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala terminy ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem;
  • wyznaczania przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dyrektor szkoły ma możliwość indywidualnego określania swoich potrzeb w zakresie liczby dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych w czasie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor ma obowiązek ogłosić do 30 września plan dni wolnych. W bieżącym roku szkolnym dyrektor ustala dni wolne w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 r. nr 186 poz. 1245).
 
Designed by vonfio.de